Author - manager

Sử dụng loại hóa chất nào trong xi mạ kim loại?


Quá trình gia công, xử lý trước khi xi mạ kim loại là vô cùng cần thiết, bởi đây chính là những yếu tố quyết định đến chất lượng của [...]

Lưu ý trong xi mạ kẽm nhúng nóng


Xi mạ kẽm nhúng nóng chính là quá trình nhúng chìm kim loại trong bể kẽm nóng chảy, khi đó kẽm tương tác với thép và hình thành lên [...]

Quy trình mạ kẽm điện phân


Mạ kẽm điện phân chính là phương pháp điện phân để kết tủa ở trên lớp kim khí nền 1 lớp kim khí mỏng, nhằm chống sự ăn mòn, [...]